HISTORIE VM

Salvadordali

Visual merchandising má své kořeny již v době, kdy lidé začali prodávat své zboží na tržištích a jarmarcích. Když pak v 19. století obrovské drogistické řetězce, jako např. Marchall Field & Co., přesunuly své podnikání z oblasti velkoobchodu do maloobchodu, potřebovaly expozice produktů nutně získat větší zájem ze strany spotřebitelů. Již předtím byly aranžovací techniky, používané ve výlohách, často aplikovány k posílení atraktivity zboží v obchodních domech, ale až v průběhu 19. století se estetický design používaný ve výlohách začal přesouvat i do interiéru maloobchodů.

V 19. století vznikl plakát, předchůdce billboardů, jehož zakladatelem se stal francouzský impresionista Henri de Toulouse-Lautrec, který svými plakáty lákal zákazníky do Moulin Rouge.

 

A ve 20. století pak displej obchodních výloh tvořili umělci jako Salvador Dalí nebo Andy Warhol.

Na začátku 21. století se z těchto aranžérských technik a praktik stal samostatný obor a věda zvaná visual merchandising. V dnešní době je visual merchandising jedním z hlavních nástrojů na podporu prodeje, podnikání, který je široce využíván k přilákání zákazníků a navyšování prodeje. Stojí za miliardami dolarů navýšených obratů mnoha úspěšných firem, a jeho pravidla lze použít na jakýkoliv produkt či službu.

 
 

Reference

H-d-cernobily Dainese-logo    Attrattivo-cernobily  Logo-textile-house  Logo-ritzy-bagz